Misvisende om biodrivstoff

 

Biodrivstoff lages blant annet av restprodukter fra skog, eksempelvis i Göteborg.  (Bilde: Preem)

Biodrivstoff lages blant annet av restprodukter fra skog, eksempelvis i Göteborg. (Bilde: Preem)

 

NRK har de siste dagene fremmet en del påstander om biodrivstoff med palmeolje. Blant annet påstås det at biodrivstoff med palmeoljeprodukter utgjør 70 – 85 prosent av biodrivstoffet i Europa. Dette tallet er svært langt fra virkeligheten. Det korrekte tallet er at palmeolje utgjør ca 5 prosent av råstoffet brukt til produksjon av europeisk biodrivstoff.

Øvrig biodrivstoff produseres av raps, resirkulerte vegetabilske oljer, soya, slakteavfall og solsikke, hvete, mais, bygg, rug, sukkerroer.

Fas ut palmeoljen, ikke drivstoffet

Biodrivstoff er en viktig klimaløsning for å faset ut fossilt drivstoff, og Miljøstiftelsen ZERO mener derfor at det er svært problematisk at slike påstander blir stående ukorrigert over tid.  Vi mener også at bruk av palmeoljeprodukter i biodrivstoff er uheldig, og derfor har ZERO, i samarbeid med Regnskogfondet skrevet brev til Miljødirektoratet hvor vi oppfordrer til å endre klassifiseringen av dette produktet slik at det ikke lenger blir like attraktivt å bruke i drivstoffproduksjon. I tillegg har ZERO og Regnskogsfondet også bedt Miljødirektoratet om at palmeolje ikke skal godtas i det hele tatt som råstoff innenfor bærekraftskriterene.

Samtidig skal man ikke overdrive utbredelsen av problemet. Som nevnt utgjør palmeolje nå ca 5 prosent av råstoffet brukt til biodrivstoffproduksjonen, og det er svært uheldig dersom ett enkelt råstoff svekker omdømmet til en viktig klimaløsning som biodrivstoff faktisk er.  Det er tross alt fullt mulig å få tak i biodiesel helt uten palmeoljeprodukter, blant annet fra den svenske produsenten Preem, som bruker skogrester, og fra anlegget til Perstorp i Fredrikstad, som bruker raps.

Bedre rammebetingelser

Utfordringen er at andre råstoffer er dyrere enn palmeoljeproduktet, og dermed mindre konkurransedyktige. For å løse dette problemet må palmeoljeprodukter bli dyrere, og produsenter som produserer bærekraftig biodrivstoff må få bedre rammebetingelser. Bedre rammevilkår er også avgjørende for å fremme etablering av norsk biodrivstoffproduksjon fra bærekraftig biomasse.

Det er ikke slik at det er ett råstoff, eller én løsning som skal erstatte fossilt drivstoff. Det kommer til være biodrivstoff fra mange ulike råstoff, sammen med el og hydrogen som skal redusere utslippene fra transportsektoren. Dette er et problem som kan løses, men svaret er ikke skremselspropaganda om at «inntil 85 prosent alt biodrivstoff er palmeolje», for det er det ikke. Tvert imot så er biodrivstoff en viktig brikke for å begrense klimaendringer, og det kommer også regnskogen til gode.

 

Kilde:

EU-28 Biofuels Annual. EU Biofues Annual 2015. GAIN. http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-28_7-15-2015.pdf Det er tatt utg.pkt i tall for 2015.

Om Kristin Brenna

Kristin er statsviter fra Universitetet i Oslo, med fordypning i klimapolitikk og internasjonale relasjoner. I ZERO jobber hun som kommunikasjonsrådgiver.