Temamøte om biodrivstoff i forum for fornybar transport og seminar om produksjon av biodrivstoff i Norge

27. april er det duket for temamøte om biodrivstoff i forum for fornybar transport. Forrige møte ,den 3.februar, kom det i overkant av 150 personer for å høre om elektriske løsninger for tyngre kjøretøy, denne gangen samles vi for å se på en annen viktig del av klimaløsningen: Biodrivstoff.

Spørsmålene vi skal svare på er: Hva finnes av tilgjengelig bærekraftig biodrivstoff, og hvilket råstoff er det laget av? Hvilke kjøretøy kan bruke dette og hvordan? Er norsk biodrivstoff bare en snakkis, eller en mulig realitet? Vi får også høre brukererfaringer fra selskaper som alt er i gang med biodrivstoff, både innen buss, fly og lastebil. Til sist skal vi også debattere med politikerne rundt de avgjørende virkemidlene for å sikre bruk og produksjon av bærekraftig biodrivstoff. En viktig del av klimaløsningen.

Etter lunsj fortsetter vi med et halvdagsseminar om produksjon av flytende biodrivstoff i Norge. Det er flere prosjekter, både kjente og mindre kjente, som står på trappene for investeringsbeslutninger og produksjonsstart i Norge. Med ulike planer for råstoff, alt fra skog og fiskeavfall til søppel og plast som ikke kan resirkuleres. Vi vil i løpet av tre timer vise fram de fem mest lovende prosjektene som er nærmest en realisering og se på mulighetene for biodrivstoff fra ulike råstoffkilder. Hvor mye biodrivstoff er det mulig å produsere bærekraftig i Norge?

Vi åpner nå for påmelding til forumsmøte og bioseminaret, begge 27.april i Oslo sentrum.

KLIKK HER FOR PÅMELDING
Utfyllende program med bekreftede innledere vil bli sluppet etter påske.

Om Ingvild