Zero krever endring av klassifisering av palmeolje

ZERO og Regnskogfondet sendte 19. februar i år et felles brev til Miljødirektoratet hvor vi krever at de endrer sin avgjørelse om å klassifisere palmeoljeproduktet PFAD som «rester fra produksjonsprosesser».

Ved å klassifisere PFAD som et restprodukt faller denne råvaren utenfor arealkravene i bærekraftssertifiseringen som gjelder for andre råvarer til biodrivstoff. I tillegg får restprodukter telle dobbelt ved innblanding av biodrivstoff i ordinært drivstoff, noe som gjør dette råstoffet enda mer attraktive som råstoff i biodieselproduksjon. Dette mener ZERO og Regnskogfondet er svært uheldig.

Vi ber Miljødirektoratet om snarest å endre klassifiseringen av PFAD for på den måten å bidra til en raskest mulig utfasing av PFAD som råvare i biodiesel.

Les ZERO og Regnskogfondets brev til Miljødirektoratet her.

(oppdatert 3.mars kl. 14.25)

Om jenny_skagestad