ZEROfrokost 14. mars: Grønn skattekommisjon

grønn skattekommisjon

Velkommen til ZEROfrokost om Grønn skattekommisjon!

Grønn skattekommisjon har lagt frem NOUen om et grønnere skattesystem, «Sett pris på miljøet». Hva vil forslaget bety dersom det blir gjennomført, og vil politikerne gjennomføre det?

 

Tid: 14. mars kl 08.00-09.00. Frokost serveres fra 07.30

Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo.

Påmelding her

 

I klimapolitikken ønsker vi å skape endring i den sterkeste betydningen av ordet. Skal farlige klimaendringer unngås, må temperaturstigningen begrenses til mellom 1,5 og 2 grader, og dette målet er vedtatt både i Norge, i EU og nå sist på klimatoppmøtet i Paris. Målet, som altså ligger til grunn for norsk klimapolitikk, kan ikke nås uten en full transformasjon av energiproduksjon, energidistribusjon og energibruk i bygg, industri og transport. Klimapolitikkens suksesskriterium må altså være at den bidrar til at denne transformasjonen skjer raskest mulig, og billigst mulig.

Men grønn skattekommisjon ønsker ikke en slik endring. De ønsker samfunnsøkonomisk optimale forurensningsnivåer, der miljøskaden gjerne kan fortsette, så sant den er priset riktig. Kommisjonen legger ikke togradersmålet til grunn for utredningen, og svarer derfor heller ikke på hvordan norske skatter og avgifter kan bidra til å nå dette målet. I stedet legges det til grunn at Norge sannsynligvis vil gjøre en avtale med EU om å inngå i deres mål om 40 prosent utslippskutt innen 2030, og at denne forpliktelsen kan oppfylles gjennom kjøp av billige tiltak i andre EU-land. Det gjenstår å se om Norge kan kjøpe seg fri fra utslippskutt i transport, bygg og landbruk, som ikke er omfattet av EUs kvotesystem, men uansett hva avtalen med EU innebærer, har klimapolitikken et større mål, nemlig å stanse klimaendringene, som kun er mulig gjennom en global transformasjon av energisystemet.

Når nullutslippsteknologiene blir konkurransedyktige mot fossil, blir tiltakskostnaden ikke bare lav, den blir negativ. Utslippskutt blir lønnsomt, globalt. Denne dynamikken er avgjørende for å oppnå utslippskutt også i land der klima ikke er på toppen av den politiske agendaen. Denne dynamikken gir håp for klimaarbeidet, men vil de politiske partiene gi oss håp?

 

Bekreftede innledere:

Marius Holm, ZERO

Lasse Fridstrøm, TØI

Svein Flåtten, Finanspolitisk talsperson, Høyre

Terje Breivik, Finanspolitisk talsperson,Venstre

Marianne Marthinsen, Finanspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet

Kari Elisabeth Kaski, generalsekretær, SV

 

 

 

Om Ingrid Aasaaren