Miljødirektoratet endrer klassifisering for palmeoljeprodukt

I dag ble det kjent at miljødirektoratet endrer klassifiseringen av palmeoljeproduktet PFAD fra å regnes som restprodukt til regnes som biprodukt. Dermed blir det omfattet av bærekraftskriteriene. Dette er helt i tråd med oppfordringen fra ZERO og  Regnskogfondet i et brev til Miljødirektoratet 19. februar, hvor vi oppfordrer til å endre klassifiseringen av dette produktet slik at det ikke lenger blir like attraktivt å bruke i drivstoffproduksjon.

ZERO har i lengre tid jobbet med å kartlegge bruken av PFAD sammen med Regnskogfondet. Her kan du lese et fagnotat, hvor vi sammen med Regnskogfondet kommer med en klar anbefaling til aktørene om at PFAD må fases ut så raskt som mulig: Palm Fatty Acid Distillate in biofuels. ZERO and Rainforest Foundation Norway (oppdatert med tall fra 2015).Hvis vi skal nå klimamålene om 40 % kutt i ikke-kvotepliktig sektor i Norge innen 2030, må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri, og biodrivstoff er en viktig del av løsningen.Her kan du lese vårt posisjonsnotat: Fornybar biodrivstoff og råstoffet PFAD

Om Jon Evang