Frokostmøte om elbildeling 19. mai på Vulkan

Frokostmøte om elbildeling. Kan biler på deling gi oss bedre byer å bo i?

Tid: Torsdag 19. mai kl.08:00-10:00. Frokost serveres fra kl.08:00, programmet starter kl.08:30.
Sted: Møterom Akerselva, 3. etasje hos Aspelin Ramm, Vulkan 16 (se kart)
Påmelding: Fyll ut dette skjema på nett innen 18.5

Elbildeling ill 2

 

Aspelin Ramm, ZERO og Hertz BilPool har i prosjektet “Elbildeling, en del av bolig- og områdeutvikling” sett på hvordan flåter med elektriske biler på deling kan bli et attraktivt tilbud til borettslag og sameier. Vi spør: –Hvor fornøyde er brukerne? Bidrar biler på deling til at folk ikke velger å kjøpe egen bil? Hvilken rolle kan elbildeling få i det utslippsfrie transportsystemet? Hvordan kan bildeling virke sammen med bysykler og kollektivtrafikk? Hvordan skal vi legge til rette for mer elbildeling i nye og eksisterende bygg og områder? Hva må skje med byutviklingspolitikken for å få flere biler på deling?

Program:
– Erfaringene fra prosjektet «Elbildeling som en del av bolig- og områdeutvikling». Hva er barrierer og muligheter? v/Eivind Thorne fra Hertz BilPool
– Hvordan skal kollektivtrafikken virke sammen med sykler og biler på deling v/ Ola Skar fra Ruter
– Hvilke rolle kan bysykkelen spille? v/Axel E. Bentsen fra Urban Infratruktur AS
-Hvordan kan vi jobbe sammen for at nye områder og bygg planlegges for utslippsfri og framtidsrettet mobilitet? En samtale mellom byrådsekretær for Byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG) og Miljøansvarlig i Aspelin Ramm, Isak Oksvold. Samtalen leders av Ingvild Kilen Rørholt fra ZERO:

Om jenny_skagestad