Nye ansatte i ZERO

Nye ansatte i ZERO

ZERO har den siste tiden styrket laget med fire nyansatte, noe vi er svært fornøyd med. Særlig innen fornybar energi får vi ny kapasitet.Einar Wilhelmsen

Fagansvarlig for fornybar energi Einar Wilhelmsen. Han har tidligere jobbet i ZERO som avdelingsleder for fornybar energi, og kommer fra jobben som seniorrådgiver i Forskningsrådet hvor han jobbet med forskningsprogrammer for fornybar energi. I tillegg til å jobbe med fornybar energi i ZERO skal han jobbe med plusshus/Powerhouse.

 

Anne Marit

 

Rådgiver Anne Marit Melbye. Hun kommer fra jobb som senioranalytiker i Rambøll, hvor hun blant annet jobbet med fornybar energi, bioenergi og livssyklusanalyser. I ZERO jobber Anne Marit med industri, fornybar energi og bioøkonomi.

 

 

Marit Vea

 

Rådgiver Marit Vea. Hun var tidligere byrådssekretær for Venstre i avdeling for miljø og samferdsel, og har jobbet i Fremtiden i Våre Hender (FIVH). I ZERO jobber Marit blant annet med offentlige anskaffelser og storbyprosjektet.

 

 

Torfinn Belbo

 

Fra 20.mai begynner også rådgiver Torfinn Belbo på full tid i ZERO. Torfinn avslutter nå masterstudiet på fornybar energi-programmet ved NMBU. Han har tidligere studert ved blant annet St. Olaf College i Minnesota, USA og Albert-Ludwigs Universitat i Freiburg, Tyskland. I ZERO jobber han blant annet med bioøkonomi og industri.

Om Jon Evang