Presentasjoner fra Nullutslippshavn- og landstrømseminar i Kristiansand 24. august

By Pål Alvsaker (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Sammen med Kristiansand Havn, Kristiansand Kommune, Agder Energi og ABB inviterer ZERO til seminar om løsninger for nullutslippshavna og landstrøm i Kristiansand 24. august.

Seminar om landstrøm og nullutslippshavn

24. august 2016

Sted: Grønt Senter, Kristiansand.

Deltakerliste

Presentasjonene finnes som pdf ved å klikke på tittelen i programmet.

Om landstrøm og nullutslipp havn

Det grønne skiftet i maritim sektor er i gang. Verdens første helelektriske batteriferge er i drift i Norge og batterier og strøm er på full fart inn i hybridløsninger. Økt marked og volum for batterier i elbiler har bidratt til en rask teknologisk utvikling som nå gir nye gode muligheter for utslippsreduksjoner i skipsbransjen.

Landstrøm har vært på dagsorden lenge, men med noen få hederlige unntak har det gått tregt. Nå er det i ferd med å endres og vi står på trappene til en stor utrulling av landstrøm. Havna er et sentralt knutepunkt for godstransporten og må lede an for omstilling til fornybar og utslippsfri varetransport.  

I Regjeringserklæringen i 2013 ble det lovet tilrettelegging for landstrøm i flere havner og i ny maritim strategi i 2015 varslet regjeringen en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner som skulle utarbeides i samarbeid med havneeiere for finansiering og andre virkemidler for å oppnå dette.

På seminaret om landstrøm og nullutslippshavn tar tar vi for oss siste nytt fra prosjekter og teknologi, hva er rammebetingelsene og hva trengs for å få til full utrulling av strøm og klimavennlige løsninger i alle havner.

Programmet oppdateres etter hvert.

Program: 09:30-16:00

Innledning

  • Velkommen, ved Kristiansand Havns styreleder Pål Harv (H)
  • Nullutslippshavn og fornybar skipsfart viktig klimaløsning, Benjamin Myklebust Rød, ZERO

Landstrømprosjektene og teknologien

Her vil vi belyse erfaringer med prosjekter og teknologien knyttet til landstrøm.

Nullutslippshavna med fornybar transport i, til og fra havna

I denne delen vil vi belyse muligheter for nullutslippsløsninger som gjør det mulig å seile inn til havna, laste om, og kjøre til og fra havna uten utslipp.

Rammevilkår for nullutslippshavna

Hva må til for at havnene skal bli utslippsfrie?

Vi avslutter med en debatt rundt virkemidler og muligheter.

Deltakeravgift: 1400,-

Gå til påmelding

agder energi logoABB2ClaimL_rgb72_29px

Høy oppløselig transparent  kristiansand kommune 2

 

Om Benjamin Myklebust