Næringslivets klimapris på Zerokonferansen 2016

21917937763_b54751b4cd_zFor tredje gang deler NHO, NTNU og ZERO ut Næringslivets Klimapris.

I 2014 gikk prisen til elfergen «Ampere», som nå går i ordinær rutetrafikk. I fjor gikk prisen til Scatec Solar, som gjennom å bygge fornybar energi i sør bidrar til varige utslippsreduksjoner.

Nå går startskuddet for årets nominasjon. Fristen for nominasjoner er 1.november 2016. Prisen deles ut påZerokonferansen 23.-24.november.


Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater på området. Klimavennlig omstilling og konkurransekraft er i økende grad to sider av samme sak. I fjor fikk vi mange nominasjoner fra høyst ulike bransjer, noe som viser at det drives et betydelig innovasjonsarbeid i norsk næringsliv for å bidra til et grønt skifte.

Hvem kan få prisen?
Vi ønsker å motta nominasjoner fra bedrifter over hele landet, fra ulike bransjer. Andre kan også nominere bedrifter som er aktuelle for en slik pris. Kandidatene må ha lansert eller iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt. Det kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. Resultatet må være betydelige utslippskutt eller bidrag til innfasing av lavutslippsteknologi. Kriteriene kan du lese nederst i denne bloggen.

Hvordan nominere?
Send oss en epost med kort beskrivelse av innovasjonen/tiltaket. E-post sendes til Jon Evang (jon.evang@zero.no) og Per Anker-Nilssen (per.anker-nilssen@nho.no)

Juryen består av:
Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO
Marius Holm, leder i ZERO
Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Kriterier for nominasjoner til Næringslivets klimapris:
1) Nominerte skal være norske bedrifter/virksomheter i Norge*
2) Nominerte skal ha lansert/iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt
3) Nominasjonen kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller klimavennlig omstilling
4) Nominasjonen skal kunne bidra til å kutte hele eller en stor andel av utslippet/utslippene permanent og/eller fase inn null/lavutslippsløsninger på nye områder med stort potensial
5) Nominasjonen skal ha kommersielt potensial, og kunne oppnå lønnsomhet innen rimelig tid

*kan være utenlandsk eid

Om Ingrid Aasaaren