Vinn prisen for Årets lokale klimatiltak 2016!

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren.

Hvaler ÅLK 2015

Hvaler kommune vant Årets lokale klimatiltak 2015 for Hvaler solpark.

Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere!

De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne vil bli hedret på Zerokonferansen på Folketeateret i Oslo 23.-24. november 2016.

Frist for å melde seg på konkurransen er 26. oktober 2016.

Juryen består av Kristin Halvorsen, Gunn Marit Helgesen, Odd Einar Dørum og Marius Holm.

Vil du vite mer?
Kontakt: jenny.skagestad@zero.no

Last ned påmeldingsskjema til Årets lokale klimatiltak

Last ned infoark om Årets lokale klimatiltak

Konkurransekriterier:
• Hver kommune/fylkeskommune kan delta med ett tiltak.
• Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke være ferdigstilt.
• Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
• Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
• Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Juryen vil også legge vekt på disse momentene:
• Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.
• Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.
• Gode planløsninger.
• Bruk av fossilfri teknologi.

Eksempler på tiltak kan være:
• Gode areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk.
• Bruk av fornybar energi i offentlig bilflåte og kollektivtransport.
• Tilrettelegging av infrastruktur for tyngre kjøretøy med fornybart drivstoff.
• Samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt.
• Produksjon og bruk av fornybar energi.
• Nye administrative løsninger eller finansieringsløsninger.
• Forbildeprosjekter for energibruk i bygg, både for nybygg og rehabilitering.

Tidligere vinnere av Årets lokale klimatiltak:
• 2015: Hvaler kommune vant med Hvaler Solpark. Les mer her.
• 2014: Østfold fylkeskommune vant med Fossilfri grenseregion. Les mer her.
• 2013: Oslo kommune vant med kretsløpsbasert avfallssystem.

Om jenny_skagestad